home page

about us

services

portfolio

news

contacts

 


 


EKAB har en mycket avancerad maskinpark, men det är teamet av ansvarskännande 
 och yrkesskickliga fackmän (idag 9 st anställda), som är kronan på verket.

 

 

 

 • Vår tillverkning är inriktad på:
  Högkvalitativa avancerade finmekaniska detaljer.
  - Levererade i rätt tid.
  - Till rätt kvalitet.
  - Till rätt pris
  .